Kullanım Şartları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu üyelik sözleşmesi , mesafeli satış sözleşmes,  gizlilik sözleşmesi sitemizde sunulan hizmet ve ürünlerden faydalanmak için gerekli kural ve koşulları içerir.

Sanal e ticaret hizmetleri, www.yayinciol.com ve onun mobil uygulamalarında  sunulan hizmetlerden faydalanmak için kullanıcıların siteye yazar yada okuyucu olarak üye olması gerekmektedir. Üye olan her kullanıcı, üyeliğinin onayı ile birlikte üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin eklerini okuduğunu, tüm maddeleri anladığını ve üyelik sözleşmesi ile eklerinde belirtilen tüm hükümleri onayladığını kabul etmiş sayılır.

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamı ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.yayinciol: SANAL E TİCARET HİZMETLERİMadde 1: TARAFLARİşbu Sanal İşçi Üyelik Sözleşmesi SANAL E TİCARET HİZMETLERİ ile www.yayinciol.com web sitesine ve onun mobil uygulamalarına, uzman yâda alıcı sıfatıyla üye olan kullanıcılar arasında elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi yazar yada okur siteye üye olması ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Madde 2: TANIMLAR

İşbu Üyelik sözleşmesinin içeriğinde bulunan ibareler, tanımlar ve kısaltmalar karşılarında yazılan anlamları ifade edecektir.

Yayıncıol: SANAL E TİCARET HİZMETLERİNİ, yayinciol.com ve onun mobil uygulamalarını ifade eder. Site: www.yayinciol.com isimli alan adı ve bu alan adına ait alt alan adları ve mobil uygulamalar dâhil hizmet sunulan tüm web sitelerini ve uygulamalarını ifade eder.

SİTEYE ÜYELİK VE SİTEYİ KULLANIM KOŞULLARI- Site üzerinden gerekli kimlik bilgilerinin sisteme girilmesi ile birlikte üyelik kaydı gerçekleştirilir  Üyelik işlemi tamamlanmayan yâda onaylanmayan kullanıcı işbu sözleşmede belirtilen üyelik hak ve yetkilerine sahip olamaz.- Siteye 18 yaşından büyük kişiler üye olabilir.- Üyelerin, üyeliğin devamı için site kullanım koşullarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Yayıncıol tarafından dondurulmuş yâda üyelikten uzaklaştırılmış olan kullanıcıların üyelik kayıtları tamamlanmış olması, üyeliğin devamı anlamına gelmemektedir.

 HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER- KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ- okuyucu ve yazar üyeler; sitede herhangi bir işlem esnasında Üyelik Sözleşmesinde yer alan tüm hükümleri ve sitede belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun işlem yapacağını, bu konuyla ilgili gerekli tüm şart ve koşulları okuduğunu, anladığını ve onay verdiğini beyan eder.- okuyucu ve yazar üyeler, yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal ettiği ve diğer üyeler ile üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği durumlarda, YAYINCIOL’nin kendisine ait gizli, özel yâda ticari bilgileri resmi makamlarla veya gerekli durumlarda hak sahibi kişilerle paylaşmaya yetkili olduğunu ve bu nedenlerden kaynaklanan herhangi bir maddi yâda manevi zararın ilgili üyenin sorumluluğunda olduğunu kabul etmektedirler.- Üyelerin sisteme erişim için kullandıkları kullanıcı adı ile kullanıcı şifresinin güvenliği ve üçüncü kişilerden korunması kendi sorumlulukları altındadır. Sisteme giriş bilgileri üyenin kendi ihmal ve kusurlarından dolayı üçüncü kişilerin eline geçmesi, hesabın bir başka kişi tarafından kullanılmasına izin verilmesi ve söz konusu ihmal sonucu YAYINCIOL ile üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi yâda manevi zararlar ile YAYINCIOL’nin doğrudan veya dolaylı hiçbir yükümlülüğü yoktur.

- yazar üyeler, kendisi tarafından yayınlanan bilgi ve içeriklerinin hukuka uygun ve doğru olduğunu kabul ederler. YAYINCIOL, üyeler tarafından sitede yayınlanan içerik ve açıklamalarının doğruluğunu, güvenliğini, hukuka uygunluğunu araştırmakla ve incelemekle sorumlu değildir. İçeriklerin doğruluğundan ve güvenirliğinden sorumlu olmadığı gibi, söz konusu içeriklerin hatalı veya yanlış olmasından kaynaklanan maddi yâda manevi zararlardan da sorumlu tutulamaz.

- Üyeler, YAYINCIOL’nin onayı olmadığı sürece üyelik sözleşmesinde yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen yâda tamamen üçüncü kişilere devredemez.- Üyeler, site üzerinde hukuka uygun işlem yapabilirler. Site üzerinde yapılan işlemlerden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukları üyenin kendisine aittir. 

- Yayıncıol üyelere ait istediği içeriği, resmi, makaleyi yayından kaldırabilir.

-Üyeler, sitenin ve üçüncü şahısların haklarına veya malvarlığına zarar verecek şekilde davranmayacaklarını kabul ederler.- Sitede bulunan metinler, resimler, görsel imgeler, işitsel imgeler, videolar, dosyalar, veri tabanları ve listeler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz ve işlenemez.

- Üyeler tarafından sunulan içerikler YAYINCIOL, YAYINCIOL çalışanları ve YAYINCIOL yöneticilerinin sorumluluğunda ve yükümlülüğünde değildir. Üyeler tarafından sunulan bilgilerin, açıklamaların, görsel imgelerin, işitsel imgelerin hukuka uygunluğu ve doğruluğu üyenin sorumluluğu altındadır. YAYINCIOL sunulan yazılar ve bilgiler ile ilgili herhangi bir taahhüt ve garanti de bulunmaz

YAYINCIOL, üyelerin bilgilerini saklama, gerek olduğu durumlarda kullanma, ilgili kurumlarla veya kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.- Üyeler, üyelik kaydı esnasında belirttikleri kullanıcı bilgileri, üçüncü kişilerin telif hakkı, ticari unvanı yâda marka gibi haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyelerin bu hükme aykırı davranması sonucunda, YAYINCIOL üyeden bu durumu düzeltmesini talep edebilir yâda üyeye bir bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilir veya üyeliğe son verebilir. Bu durumun ihlalinde doğabilecek her türlü zarardan ilgili üye sorumludur.- YAYINCIOL üyelerin, üyelik sözleşmesine, sitenin genel kurallarına ve ahlak kurallarına aykırı mesaj yâda içerik oluşturması durumunda ilgili mesajı ve içeriği erişimden kaldırma ve silme hakkına sahiptir.

Yayıncıol bu içerik veya mesajı oluşturan üyeye herhangi bir özel bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilme veya üyeliğine son verme hakkına sahiptir.- Her üye sunduğu yazılar ve içeriklerden, site üzerinde yaptığı tüm İşlemlerden ve oluşturduğu içeriklerden kendisi sorumludur. yayinciol.com dışında yapılan hiç bir işlemden yayinciol.com sorumlu değildir.- Kişisel bilgilerin YAYINCIOL'nin bilgisi olmadan silinmesi, elimizde olmayan teknik sorunlar nedeniyle silinmesi, yetkisiz kişilerin eline geçmesi, izinsiz değiştirilmesinden doğacak mağduriyetlerden YAYINCIOL sorumlu değildir.-Site üzerinden başka özel veya tüzel kişilerin mülkiyet hakkının ihlali yapılarak görülen işlemlerden üyelerin kendileri sorumludur ve site tarafından sorumlu tutulamaz.-Site üzerinden satılacak olan ve/veya satın alınacak olan tüm materyallerin lisans, etik ve ahlak dışı işlemlerinden YAYINCIOL sorumlu değildiri

-Site üzerinden paylaşılan tüm materyallerin zararlı yazılım olması sorumluluğu bize ait değildir, site üzerinden yazarlı yazılım paylaşılması yasaktır. Tesbit edilenlerin üyelelikleri süresiz iptal edilecektir.-yayinciol.com ve onun mobil uygulamlarında yer alan tüm yazılar herhangi bir garanti verilmeksizin “olduğu gibi” yayınlanmakta olup, yazıların doğruluğu site tarafından garanti edilmemektedir - yayinciol.com tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, yayinciol.com’un bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

-Site üzerinden yapılacak tüm tasarım, altyapı, materyal değişiklik hakkını site saklı tutar. Tüm değişiklikler için önceden üyelerini bilgilendirme sorumluluğu taşımamaktadır.-Site Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik hakkında üyelerini bilgilendirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.-yayinciol.com sitede kayıtlı bulunan üyelerine, site ile ilgili bilgi mesajları gönderebilir. Üyelik sisteminden çıkmak isteyen kullanıcılar info@yayinciol.com adresinden yada 0850 305 13 90 nolu numaradan bize ulaşabilirler.

Şirketinizin ve iştiraklerinin kampanya, indirim, promosyon, reklam vb amaçlı uygulamaları hakkında bilgilendirilmek amacıyla tarafıma elektronik ileti, sms ve telemarketing bildirimleri gönderilmesi ile iletişime geçilmesine onay veriyorum.

MÜCBİR SEBEPLERHukuken mücbir sebep olarak sayılan tüm durumlarda YAYINCIOL, işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen sorumluluklardan birini eksik veya geç ifa etme yâda ifa etmeme nedeniyle oluşabilecek hukuki ve cezai durumlardan sorumlu tutulamaz.Madde 13: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİBu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleriİş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.Madde 14: SÖZLEŞMENİN FESHİİşbu Üyelik Sözleşmesi, kullanıcının siteye üye olduğu andan itibaren geçerli sayılacaktır. Kullanıcının kendi isteği ile üyeliğine son vermesi veya site tarafından herhangi bir nedenle üyeliğinin sonlandırılmış olması ile birlikte sona erecektir.Üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesinin kurallarını ve aşağıda belirtilen halleri ihlal etmeleri durumunda YAYINCIOL sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek ve bu nedenle YAYINCIOL’nin uğradığı zararlar ilgili üyenin sorumluluğunda olacaktır.- Üyenin, sitenin işleyişine herhangi bir yöntemle zarar verecek davranışlarda bulunması- Üyenin, hesabını bir başka kişiye devretmesi ve üyeliğini üçüncü kişilerle paylaşması- Üyelerin genel ahlak kurallarına ve üçüncü kişilerin haklarına aykırı davranışlarda bulunması

Bu site çerez kullanır. Sitede gezinmeye devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için gizlilik sözleşmesine göz atın.